Mapa Serwisu

 

1:500
1:1000
1:2000
1:5000
1:10000
1:25000
1:50000
1:100000
1:200000
1:400000
Ładowanie danych
Zawartość mapy
Wybrane obiekty
 • Mapa regionu
 • Ewidencja
  • Powiat
  • Jednostki ewidencyjne
  • Obręby ewidencyjne
  • Działki ewidencyjne
  • Budynki
 • Szlaki turystyczne
  • Szlaki konne
  • Szlaki piesze
  • Szlaki rowerowe
  • Szlaki wodne
  • Ścieżki dydaktyczne
 • Obiekty warte odwiedzenia
 • Obiekty turystyczne
  • Obiekty gastronomiczne
  • Obiekty noclegowe
 • Obiekty użyteczne dla turysty
  • Policja
  • Apteka
  • Sklep
  • Biblioteka
  • Ośrodek zdrowia
  • Urząd Gminy
  • Bank/Bankomat
  • Informacja turystyczna
  • Punkt usługowy
  • Inne
 • Ewidencja(0)
  • Jednostki ewidencyjne(0)
  • Obręby ewidencyjne(0)
  • Działki ewidencyjne(0)
  • Budynki(0)
 • Szlaki turystyczne(0)
  • Szlaki konne(0)
  • Szlaki piesze(0)
  • Szlaki wodne(0)
  • Szlaki rowerowe(0)
  • Ścieżki dydaktyczne(0)
 • Obiekty warte odwiedzenia(0)
 • Obiekty turystyczne(0)
  • Obiekty gastronomiczne(0)
  • Obiekty noclegowe(0)
 • Obiekty użyteczne dla turysty(0)
  • Policja(0)
  • Apteka(0)
  • Sklep(0)
  • Biblioteka(0)
  • Ośrodek zdrowia(0)
  • Urząd Gminy(0)
  • Bank/Bankomat(0)
  • Informacja turystyczna(0)
  • Punkt usługowy(0)
  • Inne(0)
Eksport atrybutów
Format pliku
Zapisz
Minimapa
Minimapa
Legenda

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2014-01-31 13:02:12
Liczba odwiedzin: 1403

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA
Wyszukiwanie zaawansowane
Warstwy dostępne do wyszukiwania:
Dodaj następny warunek.
Wyczyść
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Warstwy dostępne do wyszukiwania:
Dodaj następny warunek.
Wyczyść
Szukaj
Wydruk
Rozmiar papieru:Skala:Poziomo:
Drukuj